บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด 94/1 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Line ID:  @asiagroup_kaset

ซีโอสตาร์

ส่วนประกอบ

ซีโอไลท์ เนื้อหนัก

ขนาดและวิธีใช้

  • ใช้ซีโอสตาร์ เป็นโปรแกรมทุกๆ 7-10วัน: ในอัตรา 20-40 กก./ไร่
  • กรณีพื้นบ่อมีปัญหา ใช้ซีโอสตาร์ทุกๆ 7-10วัน: ในอัตรา 40-60 กก./ไร่

ซีโอสตาร์ (ซีโอไลท์ เนื้อหนัก) // ZEOSTAR ZEOLITE
“”เพิ่มสารจับตะกอน””

ประโยชน์

  • ลดแอมโมเนีย และ แก๊สต่างๆ ได้อย่างเด็ดขาด
  • ช่วยปกคลุม และ ลดการเน่าเสียของพื้นบ่อ
  • ลดค่า B.O.D
  • ลดความข้นเหนืดของน้ำ
  • มีประสิทธิภาพ ในการจับตะกอน และสารแขวนลอยในน้ำ
  • ปรับสภาพและทำสีน้ำไห้เขียว

น้ำหนักสุทธิ 25 กก.”