บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด 94/1 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Line ID:  @asiagroup_kaset

ปูนมาร์ล เอเซีย

ธาตุอาหาร

แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO₃) 90 %
CCE 93%
CO2 47 %
MgCO3 0.15-0.43 %
MgO 0.04-0.14 %
อัตราส่วน CaCO₃ 35% ต่อดินเหนียว 65%
ลักษณะ: สีขาวขุ่นน้ำตาล หินปูนที่มีลักษณะเนื้อค่อนข้างร่วน

วิธีใช้

• ช่วงเตรียมบ่อ ใช้อัตรา: 1000 กก./ไร่
• ช่วงการเลี้ยงกุ้ง ใช้อัตรา: 50 กก./ไร่
• แก้ดินเป็นกรด ใช้อัตรา: 500-1000 กก./ไร่
pH ดิน 3.5-4 = 600 กก./ไร่
pH ดิน 4-5 = 450 กก./ไร่
pH ดิน 5-6 = 250 กก./ไร่
›หรือ ตามความต้องการปูนของดิน

คำแนะนำ: ควรใช้ตามคำแนะนำ ของนักวิชาการ

ปูนมาร์ล เอเซีย
เพื่อ ปรับปรุงดินก่อนปลูก, เตรียมบ่อและการเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประโยชน์
∙ แก้ปัญหา ดินเปรี้ยว ดินกรด
∙ เพิ่มค่า อัลคาไลนิตี้ (Alkalinity)
∙ ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ pHดิน, น้ำ
∙ ช่วยเพิ่มธาตุอาหารของพืชในดิน: ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) แคลเซี่ยม(Ca) แมกนีเซี่ยม(Mg) ซิลิกา(SiO2) โมลิบดินั่ม(Mo)
∙ ช่วยเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ ต่อพืช
∙ ลดสารพิษอันเกิดจากความเข้มข้นของเหล็ก, อะลูมินั่ม, ตลอดจนสารพิษ ไพไรต์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในสารละลายดิน

ขนาดบรรจุ : 25กก./กระสอบ”