บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด 94/1 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Line ID:  @asiagroup_kaset

ซุปเปอร์ โดโลไมท์

ส่วนประกอบ

CCE > 95%
CaO 27.3%
MgO 18%
และแร่ธาตุอื่นๆ

วิธีการใช้ สำหรับสัตว์น้ำ

  • เตรียมบ่อ ทำสีน้ำ: ใช้อัตรา 50-100 กก./ไร่
  • ไร่ระหว่างการเลี้ยง: ใช้อัตรา 25-50 กก./ไร่
  • ดิน/น้ำ เสีย: ใช้อัตรา 200-400 กก./ไร่
  • ดิน/น้ำเป็น กรด: ใช้อัตรา 400-1000 กก./ไร่

ซุปเปอร์ โดโลไมท์ 25กก. // Super Dolomite 25kg
แคลเซี่ยมคาร์บอเนต [Calcium carbonate] ที่เหมาะสำหรับ เป็นธาตุอาหารของแพลงค์ตอน ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งน้ำจืด และน้ำเค็ม

คุณสมบัติ
– ปรับสภาพความเป็น กรด-ด่าง (pH) ดิน, น้ำ
– เพิ่มค่าอัลคาไลนิตี้ (ALKALINITY)
– ปรับสภาพ ดินพื้นบ่อและน้ำ ให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของ สัตว์น้ำ
– รักษา สภาพสมดุลตามธรรมชาติในบ่อเลี้ยง
– ช่วย ในการเจริญเติบโตของแพลงค์ตอน
– ช่วย แก้ปัญหาดินเน่าเสีย และ ช่วยลดแก๊สแอมโมเนีย

ขนาดบรรจุ : 20กก./กระสอบ
ราคาที่ตั้งเป็นราคา ต่อตัน [50 กระสอบ] / ราคาหน้าโรงงาน”