บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด 94/1 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Line ID:  @asiagroup_kaset

ซุปเปอร์พาวเวอร์ สารเพิ่มประสิทธิภาพ (เม็ด /พง)

ส่วนประกอบ

 • ซีโอไลท์
 • สเมคไทต์
 • เพอร์ไลท์

องค์ประกอบ

 • ซิลิก้า(SiO₂ )
 • แมกนีเซียมออกไซด์(MgO)
 • อลูมิน่า (Al₂O₃)
 • แคลเซียมออกไซด์ (CaO)

วิธีการใช้

 1. เตรียมบ่อ / ทำสีน้ำ / ช่วงเตรียมบ่อ / ตากบ่อ :: ลงปูนมาร์ล, ปูนขาว และนำน้ำเข้า พักน้ำประมาณ 15 วัน –> แล้วจึง ใส่ ซุปเปอร์พาวเวอร์ 7วันก่อนลงกุ้ง ในอัตรา 20-40กก./ไร่
 2. กดตะกอน/ เพิ่มระดับออกเจนที่ละลายน้ำในบ่อ-เพื่อรักษาระดับความโปร่งของน้ำให้อยู่ที่ประมาณ 30-45ซ.ม :: ใช้ซุปเปอร์พาวเวอร์ ในอัตรา 20-50กก./ไร่ (แนะนำใส่ในบ่อ ช่วงเย็น)
 3. ป้องกัน น้ำเสีย / น้ำดร็อป / แพลงตอนก์ตาย / บ่อขาดออกซิเจน / pHแกว่ง ~ ควรรักษาระดับ pH ให้นิ่ง ไม่แกว่งเกิน 0.3 ~ เพื่อทำให้จุลินทรีย์ สามารถสลายสารอินทรีย์ก้นบ่อได้มากขึ้น: แนะนำ ใส่EVERGREEN ZEOLITE (ซีโอไลท์เบา) ลงก่อนในอัตรา 25กก./ไร่ –> แล้วตามด้วย ซุปเปอร์พาวเวอร์ในอัตรา 20-50กก./ไร่
 4. สำหลับช่วงระหว่าง การเลี้ยงกุ้ง อายุ2เดือนขึ้นไป; รักษา ความสะอาดของน้ำในบ่อ / เพิ่มการตกตะกอนของ สารแขวนลอยต่างๆ / น้ำไม่ขุ่น / พื้นบ่อเรียบแข็ง / ป้องกันแพลงตอนก์พิษ : ใช้ซุปเปอร์พาวเวอร์ ทุกๆ10วัน ในอัตรา 20-50กก./ไร่

ซุปเปอร์พาวเวอร์ สารเพิ่มประสิทธิภาพ (เม็ด/ผง) ตราเอเซีย // SUPER POWER MINERAL BLEND
*ดูดซับแอมโมเนีย*ทำสีน้ำ*กดตะกอน*

ผลิตจากกลุ่มแร่ ซีโอไลท์ สเมคไทต์ เพอร์ไลท์
ซึ่งอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่มีความจำเป็น ในการสร้างห่วงโซ่อาหารแก่ กุ้งกุลาดำ และสัตว์น้ำ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้นวัตกรรมใหม่ในรูปอัดเม็ด มีค่า CCE > 30% และ ซิลิก้า >80%
และประกอบด้วยแร่ ฟอสฟอรัส, โพแทสเซี่ยม, แคลเซี่ยม, แมกนีเซี่ยม, โซเดียม, ซิลิก้า, อลูมิน่า, เฟอร์ริก ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ของแพลงตอนก์พืช โดยกระบวนการธรรมชาติ และการช่วยรักษาความสมดุลทางชีวภาพในบ่อกุ้ง

ประโยชน์
1. เร่งการกดตะกอนแขวนลอยในน้ำ ลดแก๊สพิษในนน้ำ, แอมโมเนีย, ไนไตรท์ และโลหะหนักต่างๆ เช่นสารพิษจากแปลงปลูกพืช
2. ช่วยในการทำสีน้ำ เพื่อให้เกิดความสมดุลต่อเนื่อง ของระบบนิเวศน์ เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำที่สมบูรณ์ ได้อย่างต่อเนื่อง
3. ช่วยเพิ่มปริมาณ ออกซิเจนแก่กุ้ง ป้องกันปัญหาน้ำดร็อป, pH คงที่, ป้องกันการเกิด ซูโอแทมเนียม กุ้งแข็งแรง ต้านทานโรค เพิ่มผลผลิต

ขนาดบรรจุ : 20-50กก./กระสอบ
ราคาที่ตั้งเป็นราคา ต่อตัน [20-50 กระสอบ] / ราคาหน้าโรงงาน”