บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด 94/1 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Line ID:  @asiagroup_kaset

15-7-18 เรนโบว์ฟูล ตรารุ้งกินน้ำ

ธาตุอาหาร

ไนโตรเจน (N): 15%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5): 7%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 18%

วิธีใช้

“บำรุงต้น กิ่ง ก้าน ใบ เพิ่มแป้ง เพิ่มน้ำยาง เพิ่มความหวาน เพิ่มน้ำหนัก ใช้บำรุงต้นยางหลังเปิดกรีด ใช้ในสวนยางที่ไม่เคยปลูกพืชตระกูลถั่ว และไม่เคยใส่ปุ๋ยฟอสเฟต”