บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด 94/1 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Line ID:  @asiagroup_kaset

เพอร์ไลท์ ซุปเปอร์ ซิลิค

คุณสมบัติ:

 • รักษาและปรับปรุงสภาพดินในการเกษตร
 • ช่วยให้ดินดูดซับสารอาหารได้ดีขึ้น
 • ช่วยเก็บความชื่นไว้ในดินได้สูงสุด
 • ปรับ pH ของดินให้เป็นกลาง

วิธีการใช้

 1. ใช้เดี่ยวๆ หว่านทั่วทั้งแปลง: 40-80 กก./ไร่
 2.  ผสมปุ๋ยเคมี [1:5] : เพอร์ไลท์ 1 ส่วน : ปุ๋ยเคมี 5 ส่วน
 3. ผสมปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยคอก [1:10] : เพอร์ไลท์ 1 ส่วน : ปุ๋ยอินทรีย์ 10 ส่วน
 4. ไม้กระถาง 1-2 ช้อนแกง/ กระถาง

 

เพอร์ไลท์ ซุปเปอร์ซิลิค ตราสิงห์โต (Perlite Super Silic)
‘ ดินดี มีกำไร ปลอดภัยจากสารพิษ ‘

คุณสมบัติ

 1. เสริมสร้างความแข็งแรงแก่เซลผิวพืช เพิ่มภูมิคุ้มกัน ต่อต้านโรค และแมลง ไร รา
 2. เสริมสร้างประสิทธิภาพ การใช้ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นคลังเก็บปุ๋ยในดินให้พืช
 3. สามารถเก็บความชื้นในดินได้สูงสุด รวมทั้งทำให้ดินร่วนซุย ทำให้ดินดีขึ้นเรื่อยๆ
 4. ปรับ pH ของดินให้เป็นกลาง และเพิ่มซิลิซิคแอซิค ในรูปที่พืช นำไปใช้ได้

ประโยชน์

 1. ค่าซิลิก้าสูง และเป็นซิลิก้าที่ละลายน้ำ โดยพืชนำไปใช้ได้ทันที
 2. พืชตระกูลหญ้า เช่น ข้าว, อ้อย, ข้าวโพด แข็งแรงไม่ล้มง่าย
 3. ผนังเซลแข็งแรง ต้านทานโรค รา แมลง
 4. เก็บผลผลิต ไว้ได้นาน หวาน กรอบ อร่อย
 5. ลดปัญหา การชะล้างของหน้าดิน
 6. ค่า CEC > 30 จึงมีความจุ ในการเก็บกักธาตุอาหารของพืชสูง ซึ่งทำให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพเต็มที่ ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี

ส่วนประกอบ: หินภูเขาไฟ (ภูไมท์), สเม็คไทต์, แร่เพอร์ไลท์
ข้อดีของแร่เพอร์ไลท์

 1. ช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง
 2. ลดปัญหาการชะล้างของหน้าดิน
 3. ค่า CCE> 30 จึงมีความจุในการเก็บกักธาตุอาหารของพืชสูง ซึ่งช่วยทำให้ดินร่วนซุย

ขนาดบรรจุ : 25กก./กระสอบ
ราคาที่ตั้งเป็นราคา ต่อตัน [40 กระสอบ] / ราคาหน้าโรงงาน