บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด 94/1 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Line ID:  @asiagroup_kaset

เพอร์ไลท์ซุปเปอร์ซิลิคชนิดเม็ด

ส่วนประกอบ: หินภูเขาไฟ, แร่เพอร์ไลท์ แร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ ซิลิก้า (SIO) 77.50% โซเดียม (Na) 3.28% แมกนีเซียม (MgO) 0.05% แตสเซียม (K2O) 4.09%

วิธีการใช้:
ใช้เดี่ยวๆ หว่านกระจายทั่วทั้งแปลง 40-80 กก.ไร่ ผสมปุ๋ยเคมี เพอร์ไลท์ 1 ส่วน : ปุ๋ยเคมี 5 ส่วน ผสมปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เพอร์ไลท์ 1 ส่วน : ปุ๋ยอินทรีย์ 10 ไม้กระทาง 1-2 ช้อนแกง / กระถาง

 

เพอร์ไลท์ซุปเปอร์ซิลิคชนิดเม็ด
คุณสมบัติ

  1. เสริมสร้างความแข็งแรงแก่เซลผิวพืช เพิ่มภูมิคุ้มกัน ต่อต้านโรค และแมลง ไร รา
  2. เสริมสร้างประสิทธิภาพ การใช้ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นคลังเก็บปุ๋ยในดินให้พืช
  3. สามารถเก็บความชื้นในดินได้สูงสุด รวมทั้งทำให้ดินร่วนซุย ทำให้ดินดีขึ้นเรื่อยๆ
  4. สามารถปรับ pH ของดินให้เป็นกลาง และเพิ่มซิลิซิคแอซิค ในรูปที่พืช นำไปใช้ได้

ประโยชน์

  • ค่าซิลิก้าสูง และเป็นซิลิก้าที่ละลายน้ำ โดยพืชนำไปใช้ได้ทันที
  • พืชตระกูลหญ้า เช่น ข้าว, อ้อย, ข้าวโพด แข็งแรงไม่ล้มง่าย
  • ผนังเซลแข็งแรง ต้านทานโรค รา แมลง
  • เก็บผลผลิต ไว้ได้นาน หวาน กรอบ อร่อย
  • ลดปัญหา การชะล้างของหน้าดิน
  • ค่า CEC > 30 จึงมีความจุ ในการเก็บกักธาตุอาหารของพืชสูง ซึ่งทำให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพเต็มที่ ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี