บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด 94/1 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Line ID:  @asiagroup_kaset

เซฟเวอร์ ตราพลังสิงห์โต

ส่วนประกอบ:

 • มาร์ล
 • โดโลไมท์
 • แร่ธาตุธรรมชาติอื่นๆ

พืชที่แนะนำ และอัตราการใช้:

 • ระยะเตรียมดิน/ รองพื้นก่อนปลูก: หว่านทั่วแปลง ไถกลบ 50-100 กก./ไร่
 • ข้าว: ใส่ระยะก่อนออกรวง 1 เดือน หว่านทั่วแปลง 50 กก./ไร่
 • ข้าวโพด: ใส่เมื่ออายุ 1-2 เดือน หว่านทั่วแปลง 50 กก./ไร่
 • อ้อย: ใส่เมื่ออายุ 3-4 เดือน หว่านทั่วแปลง 50-100 กก./ไร่
 • มันสำปะหลัง: ใส่เมื่ออายุ 3-4 เดือน หว่านทั่วแปลง 50-100กก./ไร่
 • ยางพารา: ใส่เมื่ออายุ 3 ปีขึ้นไป รอบทรงพุ่ม, แล้วพรวนดินกลบ ทุกๆ 5-6 เดือนครั้ง 1-3 กก./ต้น
 • ปาล์มน้ำมัน: ใส่เมื่ออายุ 3 ปีขึ้นไป รอบทรงพุ่ม, แล้วพรวนดินกลบ ทุกๆ 5-6เดือนครั้ง 1-3 กก./ต้น
 • ไม้ผล: รองก้นหลุม หรือ เมื่ออายุ 3 ปีขึ้นไป รอบทรงพุ่ม, แล้วพรวนดินกลบ ทุกๆ 5-6เดือนครั้ง 1-3 กก./ต้น
 • พืชผัก: ใส่เมื่ออายุ ก่อนได้ผลผลิต 1 เดือน หว่านทั่วแปลง 30-50 กก./ไร่

**หมายเหตุ** อัตราการใช้ให้ดูตามความเหมาะสมของดินและพืชแต่ละชนิด สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ทุกสูตร

 

เซฟเวอร์ ตราพลังสิงห์โต ‘แก้ดินเสีย ฟิ้นฟูดิน’ ; ‘ใช้ได้หับแปนงปลูกพืชทุกชนิด’ คุณสมบัติ/ ประโยชน์:

 1. ลดความเป็นกรด แก้ดินเปรี้ยวและสารพิษในดิน
 2. รักษาสมดุบของดินให้ เหมาะต่อการปลูกพืช
 3. ช่วยทำให้ดินร่วนซุย
 4. แก้ดินเปรี้ยว
 5. รักษาดินเสีย
 6. ช่วยดินปลดปล่อยธาตุอาหาร
 7. ขยายรากพืช

ส่วนประกอบ

 • มาร์ล
 • โดโลไมท์
 • แร่ธาตุธรรมชาติ อื่นๆ

วิธีเก็บรักษา: เก็บในสถานที่ที่แห้ง ไม่เปียกชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก และควรพ้นจากแสงแดด คำเตือน: ห้ามรับประทาน อาการเกิดพิษ: ในกรณีที่เข้าตา อาจก้อให้เกิด อาการระคายเคือง วิธีแก้พิษ: ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา “ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ย ตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย และ วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย วัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช” ขนาดบรรจุ : 50กก./กระสอบ ราคาที่ตั้งเป็นราคา ต่อตัน [20 กระสอบ] / ราคาหน้าโรงงาน