บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด 94/1 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Line ID:  @asiagroup_kaset

สารเตรียมดินก่อนปลูก : โกรฟอส ม้าลายคู่

สารเตรียมดินก่อนปลูก : โกรฟอส ม้าลายคู่
วัสดุแร่ธาตุจากธรรมชาติ เพื่อยกระดับความเป็นกรดเป็นด่าง(pH)ของดิน ให้เหมาะสมแก่การละลายธาตุอาหารพืชและช่วยเร่งการเจริญเติบโตของราก

ประโยชน์

  • ใช้รองก้นหลุม ก่อนปลูกพืช, ยางพารา, ไม้ผล, ไม้ยืนต้น
  • แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว, ดินกรด, ดินเค็ม, ดินแข็ง ให้เหมาะต่อการปลูกพืชทุกชนิด
  • ช่วยเร่งราก ช่วยป้องกันเชื้อรา ลดรากเน่า

 

วิธีการใช้

  • รองก้นหลุม กล้ายางพารา :ใช้อัตรา 300 ก./หลุม
  • ไม้ผล, ไม้ยืนต้น: ใช้อัตรา 200-500 ก./หลุม
  • แก้ปัญหาดินเปรี้ยว, ดินกรด: ใช้อัตรา 200-400 กก./ไร่
  • ไร่นา พืชผล ใช้โปรยทั่วแปลงก่อนปลูก: ใช้อัตรา 200-400 กก./ไร่