บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด 94/1 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Line ID:  @asiagroup_kaset

สารปรับปรุงดิน ตราพลังสิงห์โต

ส่วนประกอบ:

  • มาร์ล
  • โดโลไมท์

อัตราการใช้:

  • ใช้เตรียมดินก่อนปลูก 50 – 100กก./ไร่
  • ใช้โดยตรงระหว่าง แถวพืช 50 – 100กก./ไร่

หมายเหตุ : ควรดูความเหมาะสมของดิน หรือใช้รวมกับวัสดุอื่น เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลิต

 

สารปรับปรุงดิน ตราพลังสิงห์โต บำรุงราก บำรุงดิน ใช้ได้กับแปลงปลูกพืชทุกชนิด
คุณสมบัติ

  • ยกระดับค่าความเป็นกรดด่าง ของดิน(pH) ให้เหมาะแก้การละลายธาตุอาหารของพืช
  • พืชสมบูรณ์ แข้งแรง ต้านทานโรค แมลง

 ประโยชน์: 

  • ช่วยให้ระบบรากพืช ดูดน้ำและธาตุอาหารได้มากขึ้น ทำให้พืชโตเร็ว
  • ช่วยให้พืชดึงไนโตรเจน เพื่อใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น
  • ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ (น้ำย่อย) ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน สังเคราะห์แสงและช่วยให้ระบบหายใจของพืชสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • ปรับโครงสร้างของดินดีขึ้น มีจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ปุ๋ย
ขนาดบรรจุ : 50กก./กระสอบ
ราคาที่ตั้งเป็นราคา ต่อตัน [20 กระสอบ] / ราคาหน้าโรงงาน