บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด 94/1 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Line ID:  @asiagroup_kaset

ปูนมาร์ล เอเซีย

ปูนมาร์ล เอเซีย เพื่อ ปรับปรุงดินก่อนปลูก, เตรียมบ่อและการเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประโยชน์

 • แก้ปัญหา ดินเปรี้ยว ดินกรด
 • เพิ่มค่า อัลคาไลนิตี้ (Alkalinity)
 • ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ pHดิน, น้ำ
 • ช่วยเพิ่มธาตุอาหารของพืชในดิน: ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) แคลเซี่ยม(Ca) แมกนีเซี่ยม(Mg) ซิลิกา(SiO2) โมลิบดินั่ม(Mo)
 • ช่วยเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ ต่อพืช
 • ลดสารพิษอันเกิดจากความเข้มข้นของเหล็ก, อะลูมินั่ม, ตลอดจนสารพิษ ไพไรต์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในสารละลายดิน

ขนาดบรรจุ : 25กก./กระสอบ

 

ส่วนประกอบ: 

 • แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO₃) 90 %
 • ค่า CCE 91-93%
 • CaCO3 90-92%
 • CaO 51%
 • MgCO3 01-0.4%
 • MgO 0.04-0.14%

อัตราส่วน CaCo3 35% ต่อดินเหนียว 65%
ลักษณะ: หินปูนสีขาวขุ่นน้ำตาล เนื้อค่อนข้างร่วน

วิธีการใช้:

 • ช่วงเตรียมบ่อ ใช้อัตรา: 1000 กก./ไร่
 • ช่วงการเลี้ยงกุ้ง ใช้อัตรา: 50 กก./ไร่
 • แก้ดินเป็นกรด ใช้อัตรา: 500-1000 กก./ไร่
 • pH ดิน 3.5-4 = 600 กก./ไร่
 • pH ดิน 4-5 = 450 กก./ไร่
 • pH ดิน 5-6 = 250 กก./ไร่ ›หรือ ตามความต้องการปูนของดิน

คำแนะนำ: ควรใช้ตามคำแนะนำ ของนักวิชาการ