บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด 94/1 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Line ID:  @asiagroup_kaset

ฟิลเลอร์แร่ธาตุ

ส่วนประกอบ: มาร์ล ,โดโลไมท์ ,ซีโอไลต์ , แร่ธาตุอื่นๆ

องค์ประกอบ
CaO Min 31%
MgO Min 2%
pH 8.4

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมีเชิงผสม ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น นอกจากธาตุอาหารหลัก ยังได้ธาตุอาหารรอง ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่พืชมีความจำป็นและขาดไม่ได้

เราพร้อมให้บริการอย่างเพียงพอ และราคาย่อมเยา

ฟิลเลอร์ CaO น้ำตาล
ฟิลเลอร์ CaO
ฟิลเลอร์ MgO
เม็ดดำ
เม็ดสีเขียว
เม็ดสีแดง
เม็ดสีฟ้า
เม็ดสีม่วง
ผลวิเคราะ ฟิลเลอร์MgO
ผลวิเคราะห์ ฟิลเลอร์ เม็ดน้ำตาล
ผลวิเคราะห์ ฟิลเลอร์เม็ดดำ
ผลวิเคราะห์ ฟิลเลอร์เม็ดสี